Spektakulära fynd på antik begravningsplats i Egypten

Det femtiotal träkistor som upptäckts har daterats tillbaka till tiden för det ”Nya riket” i Egypten, en period som sträcker sig omkring 1550 och 1070 år före vår tideräkning. Kistorna fanns i 52 begravningsschakt, vart och ett mellan tio och tolv meter djupa.

Platsen för utgrävningarna i Sakkara, där Zahi Hawass lett ett team arkeologer till nya upptäckter.

Bild 1 av 2 Platsen för utgrävningarna i Sakkara, där Zahi Hawass lett ett team arkeologer till nya upptäckter.

Foto: Nariman El-Mofty/AP

Detalj från en av de kistor som upptäckts vid utgrävningarna.

Bild 2 av 2 Detalj från en av de kistor som upptäckts vid utgrävningarna.

Foto: Nariman El-Mofty

Egyptologen Zahi Hawass, som har lett utgrävningen, beskriver fynden som betydande och säger att man även upptäckt begravningstemplet efter drottning Naet, liksom tre stenhus.

Sakkara, i dag ett av Unescos världsarv, var ett stort begravningsfält vid Egyptens dåvarande huvudstad Memfis. Området rymmer fler än ett dussin pyramider liksom tempel och begravningsplatser för djur.

Området är rikt på arkeologiska fynd och senast i november förra året upptäcktes där fler än hundra välbevarade sarkofager, det årets mest omfattande upptäckt.

Ytterligare en kista från de senaste fynden i Sakkara.

Bild 1 av 2 Ytterligare en kista från de senaste fynden i Sakkara.

Foto: Nariman El-Mofty

Arbetare vilar i skuggan när de nya fynden visades upp på söndagen.

Bild 2 av 2 Arbetare vilar i skuggan när de nya fynden visades upp på söndagen.

Foto: Nariman El-Mofty

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!