Språket på jobbet – lansering av en ny webbplats

Innehåll

Välkommen till lanseringen av webbplatsen Språket på jobbet, som är framtagen av föreningen Vård- och omsorgscollege med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Under lanseringen för vi ett samtal med olika aktörer och representanter från arbetslivet om vikten att satsa på språkstöd.

www.spraketpajobbet.se

Medverkande

  • Caroline Olsson – ordförande, Vård- och omsorgscollege
  • Olga Orrit – språkutvecklare, Vård- och omsorgscollege
  • Aina Bigestans – universitetslektor, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  • Anders Johrén – civilekonom, Nyckeltalsinstitutet
  • Helena Lundin – utvecklare, äldreförvaltningen, Eskilstuna kommun
  • Ann-Marie Andersson – enhetschef, förvaltningen för sociala insatser, Örebro kommun
  • Jessica Harlén – boendestödjare, språkombud, Örebro kommun

Moderator: Åsa Gunnarsson.

Information

Webbsändningen spelas in och länken är tillgänglig under två veckor efter sändningen. Under sändningen sker ingen interaktion med publiken.

Frågor

Alla frågor och kommentarer tas emot efter sändningen via info@vo-college.se

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!