Stödmedel för bredbandsutbyggnad

Program

10:00

Välkommen

Ellinor Ivarsson, SKR.

10:05

PTS berättar om regionala prioriteringar 2021

Jenny Wilcke-Blanck, PTS.

10:20

Nedslag i tre regioner – hur bygger man upp en bra samverkan inför arbetet med regionala prioriteringar?

Västernorrland

Mathias Sundin, Regional bredbandskoordinator, Region Västernorrland och Mikael Näsström, Tillväxtchef, Sollefteå kommun.

Västra Götalandsregionen

Eric Åkerlund, Regional bredbandskoordinator, Västra Götalandsregionen och Johannes Adolfsson, IT-strateg, Borås stad.

Värmland

Erik Larsson, Regional bredbandskoordinator, Region Värmland och Marcus Ekholm, Projektledare, Karlstad kommun.

11:00

Paus

11:10

Gemensam diskussion

11:45

Avslutning

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!