Stoppa migrations-trixandet

I juni 2019 tillsattes den parlamentariska kommitté som skulle utveckla den framtida svenska migrationspolitiken. I direktiven var ambitionen att ”minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen”.

I efterhand framstår detta som en högst rörande förhoppning. Den breda parlamentariska bas som skulle kunna utgöra grunden för en sådan politik har effektivt blockerats av partier som uppenbart inte alls delar den ambitionen. 

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!