Stor vaccinvilja hittills

Av: TT

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 19.19

Ja tack! Hittills har vaccinviljan varit stor. Arkivbild.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Ja tack! Hittills har vaccinviljan varit stor. Arkivbild.

Regionerna vaccinerar så mycket de kan just nu, och både äldre och vårdpersonal tar tacksamt emot. Den tveksamhet som många gett uttryck för i olika undersökningar har hittills inte märkts, enligt SKR.

– Vi har väl fått enstaka rapporter där regioner runtom i landet säger att personal avböjt vaccin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fast det behöver inte innebära att de har en negativ inställning till vaccin, förklarar hon.

– De som erbjuds vaccin på sin arbetsplats kan behöva ta kontakt och kontrollera med sin egen läkare före vaccineringen.

Inte heller boende på vårdboenden enligt Spak tackat nej i någon större utsträckning. För dem som tackar nej är det viktigt att vaccinet erbjuds igen, och att de också får ordentlig information, säger hon.

I Västernorrland har några sådana rapporter kommit, förklarar Karin Sellgren, regionens vaccinsamordnare. Men det beror enligt henne inte på någon ovilja mot vaccination i sig.

– Det har varit för att personal just har haft sjukdomen och då har antikroppar. De tycker då att andra behöver vaccinet bättre. En del på boendena är också sjuka i covid och kan inte vaccineras nu, för vi har stor smittspridning här.

Inleds i hemtjänsten

I Region Stockholm är viljan till vaccination stor hos de grupper som nu kan få det, uppger Magnus Thyberg, ansvarig för regionens vaccinationsarbete. Just denna vecka har även de som får hemtjänst börjat vaccineras i Stockholm.

– De signaler vi får bygger på att många vill vaccineras, och att det är ett stort intresse.

Han understryker också vikten av att informera tydligt om vaccinet, och att vaccinationerna noga följs upp.

Fast det är inte säkert att alla är lika villiga som vårdpersonalen och de äldre att ta sprutan.

Vid Södertörns högskola pågår ett forskningsprojekt om förtroendet för myndigheter och journalistik, och där också vaccinvilja finns med. Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, arbetar med studien och berättar att drygt 1 000 personer i ett representativt urval av befolkningen fått svara på frågor vid tre tillfällen, i maj, augusti och november. Enligt de två senaste mätningarna är närmare 60 procent positiva till vaccination, cirka 20 procent säger nej och resten är tveksamma.

– Vaccinviljan minskade från maj i vårt material. Vi har frågat om anledningen, och många svarar att de inte är säkra på att vaccinet är säkert. Men det är viktigt att skilja på vaccinviljan för coronavaccinet och för annat vaccin. De som svarat här är inte tveksamma till vaccin generellt, säger hon.

Flera opinionsundersökningar

Under pandemin har flera olika opinionsundersökningar gjorts om vaccinviljan som visat att den ökat sedan i somras.

Exempelvis har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap låtit göra en undersökning som redovisades på tisdagen. Där var 80 procent positiva till vaccination, att jämföra med 50 procent i oktober.

Novus gjorde en undersökning via en webbpanel i november som visade på cirka 46 procent positiva, och i en undersökning från Ipsos i höstas var resultatet 73 procent positiva till vaccination.

– De undersökningarna skiljer sig åt från vår, de ser lite annorlunda ut. Vi har också frågat hur man kommit fram till svaret och har en tiogradig skala för olika svarsalternativ, säger Anne Kaun.

Enligt Emma Spak är målet i uppgörelsen mellan SKR och regeringen att 80 procent av de över 70 år ska vaccineras och 70 procent av befolkningen som helhet. Frågan är hur det blir om målet inte uppnås. Antagligen kommer pandemin att pågå längre i så fall, tror både Emma Spak, Karin Sellberg och Magnus Thyberg.

– Det är klart: ju fler som vaccineras, desto mindre grepp får viruset. Nu är vårt fokus att erbjuda alla vaccin, vi vill få bukt med pandemin, säger Magnus Thyberg.

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 19.19

ÄMNEN I ARTIKELN

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!