SVT:s reporter: ”Finns en oro för smittspridning i Sälen”

– De finns många företag som haft corona och inte vidtagit några åtgärder, säger SVT:s reporter Patrik Qvicker och fortsätter:

– Men det finns också många som gjort flera åtgärder för att minska smittspridningen inför högsäsongen.

Smittskyddsläkare, Anders Lindblom, har tidigare förklarat att han räknar med en smittspridning. Men det behöver inte betyda att det kommer belasta sjukvården i Dalarna.

– De flesta turister kommer från storstäderna i Sverige och övriga norra Europa så det är när turisterna kommer hem igen som de kan komma att belasta lokalsjukvården, säger Qvicker.

Se SVT:s reporter, Patrik Qvicker, berätta mer om de åtgärder som verksamheterna i Sälenfjällen vidtagit för att minska smittspridningen.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!