Tag Archives: Friluftsliv

Spekulativt om Gaustatoppen | Jon Atle Holmberg – daglig leder i DNT Telemark

I over 150 år har Den Norske Turistforening (DNT) lagt til rette for at folk kan komme seg ut i naturen. Fra dag én har vår misjon vært å få folk ut på tur.

DNTs lange historie og hele vår virksomhet er basert på ideen om at det vi er glade i, det tar vi vare på. Derfor ønsker vi å legge til rette for at den norske naturen er åpen og tilgjengelig for alle.

Tommy Sørbø skriver på NRK Ytring at Den Norske Turistforening planlegger å bygge et «nytt turistanlegg» på Gaustatoppen. Det er en kraftig forvrenging av det som er realitetene i saken.

Vår ambisjon er å oppgradere dagens anlegg til enkel, moderne standard, og utvide hytta. Det handler altså ikke om å etablere ny virksomhet, eller legge beslag på områder som i dag er urørt. Det handler om å oppgradere en hytte som har tatt imot besøkende i 130 år.

Vi er helt enige med Sørbø i at Gaustatoppen er et spesielt fjell. Å stå på toppen er en majestetisk opplevelse.

Men det er også en annen grunn til at Gaustatoppen skiller seg fra de fleste andre fjell: Det finnes allerede en betydelig infrastruktur.

På Gaustatoppen har det vært radiomast, televerk, forsvarsanlegg og turistvirksomhet i lang tid. Det er bane i fjellet, som er kommersialisert, og har vært der siden 50-tallet.

Gaustatoppen er også blant destinasjonene myndighetene vurderer å gi status som Nasjonal Turiststi.

Det vil blant annet innebære at det skal legges bedre til rette for turistbesøk. Vi tar imidlertid ikke lett på vår tilstedeværelse.

I arbeidet med nye reguleringsplaner for Gaustatoppen har DNT Telemark vurdert legge ned vår virksomhet på fjellet.

Når vi likevel har landet på å fortsette er vurderingen at en nedleggelse av Gaustatoppen turisthytte ville ha overlatt stafettpinnen til rene kommersielle interesser.

Da ønsker vi heller å sikre at dette forblir en arena hvor vi som frivillig organisasjon kan bidra til at folk blir glade i natur og friluftsliv, slik vi allerede har gjort i 130 år.

Vi deler Sørbøs bekymring for nedbygging av norsk natur, men tror fullt og helt at det er bedre at vi deler hytte, enn at alle har hver sin.

I over 150 år har DNT drevet friluftslivets kollektivtilbud. Også framover skal vi gjøre det med høy grad av bevissthet om vårt eget fotavtrykk, men vår foreløpige konklusjon er at oppgraderingen av Turisthytta på Gaustatoppen gir større gevinst enn tap.

FØLG DEBATTEN:

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

error: Content is protected !!