Tag Archives: Ledare

Dolkstötslegender är farliga

Tids nog får vi säkert hyggligt kompletta skildringar av vad som hände i Vita huset under president Trumps sista veckor som USA:s president. Men vad som hittills har läckt ut ger anledning till en del reflektioner.

Först och främst lever Trump uppenbarligen fortfarande i vanföreställningen att han har vunnit valet. Han är uppriktigt övertygad om detta och att han således är utsatt för en kupp. Det är inte fråga om ett maktbegär i sig, utan verkar handla om sårad stolthet över att pekas ut som en förlorare.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Stoppa migrations-trixandet

I juni 2019 tillsattes den parlamentariska kommitté som skulle utveckla den framtida svenska migrationspolitiken. I direktiven var ambitionen att ”minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen”. I efterhand framstår detta som en högst rörande förhoppning. Den breda parlamentariska bas som skulle kunna utgöra grunden… Continue Reading

error: Content is protected !!