Tag Archives: liksom digitalt kursmaterial. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 08.30.

BEA Grundkurs

Innehåll

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Observera att frågeställningar om löneberäkning inte kommer tas upp i kursen.

Föreläsare

Föreläsare är förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.

Information

Kursen är mellan kl. 09.00 -15.00 uppdelat på 45-minuterspass följt av 15 min paus genom hela kursdagen.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till utbildningen sker utifrån tidpunkt för anmälan. Då vi vill möjliggöra deltagande från både AME och HR på samma kurs är två deltagare från varje organisation välkomna. För att kursens interaktiva inslag ska fungera tillfredställande under dagen, avser varje anmäld plats en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

error: Content is protected !!