Tegnell: Jag tror det blir en tuff vinter i Europa

WHO:s rapport sträcker sig fram till och med den 6 december och där syns hur antalet avlidna i Europa är på väg nedåt samtidigt som antalet personer som smittas av viruset är fortsatt högt. Sett över en sjudagarsperiod minskade dödsfallen till följd av covid-19 med tre procent i Europa medan antalet nya bekräftat smittade minskade med nio procent under samma period en vecka före.

Trots det finns det tecken på att både antalet döda och smittade åter är på väg att öka när många länder på nytt öppnar sina samhällen om några veckor.

I Frankrike fortsätter antalet avlidna att ligga kring 500 per dygn vilket det har gjort i mer än en månad, i Italien har antalet döda pendlat mellan 500 och 900 sedan början av november och i Storbritannien har antalet varierat mellan 500 och 600 avlidna under samma period.

Men trenden skiljer sig ganska mycket från land till land, konstaterar statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Det finns länder som har haft en dramatisk nedgång, som Belgien, Nederländerna och Frankrike medan andra som Tjeckien har haft en stark uppgång. Om den dramatiska nedgången är verklig eller om det finns ett inslag av att man inte testar lika mycket som man tidigare gjort vet vi inte. Men det är klart att nedgången har varit ganska dramatisk i framför allt västra Europa under senare tid.

Samtidigt konstaterar Tegnell att dödstalen fortsätter att ligga högt på många håll i Europa.

● I Turkiet fortsätter antalet avlidna att stiga till nya rekordnivåer för varje dag sett över den senaste veckan med 217 nya registrerade på onsdagen.

● I Polen finns tecken på att dödstalen på omkring 600 per dygn ser ut att vara på väg ner.

● I Slovakien, som på onsdagen stänger alla skolor under tre veckor från och med den 21 december, ökar antalet smittade kraftigt medan antalet avlidna ligger på omkring 25 per dygn.

● I Ungern har antalet avlidna under några veckor legat kring 150 och kurvan har stigit brant sedan mitten av oktober.

● I Frankrike ser myndigheternas förhoppning om att få ned antalet smittade per dag till under 5.000 ut att grusas. Den nivån är ett villkor för att avsluta de olika åtgärder man just nu har infört till och med den 15 december. Istället rapporterades en ökning av antalet från 13.713 på tisdagen till 14.595 på torsdagen. En ökning även om man jämför med onsdagen för en vecka sedan.

Så WHO:s siffror som visar att Europa är på väg nedåt trots att vi nu allt mer är på väg in i vintern ger visst hopp?

– Ja, det tycker jag absolut man får säga. Sedan kan man fråga sig hur hållbart det kommer att vara med tanke på årstiden. Många länder har tagit till väldigt kraftigt åtgärder för att få ned siffrorna, delar av samhällen har stängts, så det har varit tufft i de länder där det nu har vänt. Frågan är vad som händer när man öppnar igen, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell pekar på vad som hände i en rad länder efter sommaren då samhällen åter öppnade och varnar för att det finns en risk att smittan då ökar igen.

– Även om vaccinet kommer i början på det nya året så är det tveksamt om man hinner vaccinera i en sådan takt att man kan hindra en ny våg. Vi hade en ny våg under våren som sedan startade igen under hösten. Vi i Sverige fick den relativt sent under hösten efter att ha klarat oss under en ganska lång period. Jag var ganska förhoppningsfull att vi skulle kunnat klara oss på en ganska låg nivå under vintern, men det drog igång även i Sverige så småningom. Även om vi var några veckor efter resten av Europa och vår kurva ser betydligt plattare ut än många andra länder i Europa.

För smittans utveckling i Europa är inte homogen. Den skiljer sig från land till land. Många länder fick en ökning i september som nu har börjat gå ned.

– Sedan har vi länder som Danmark som nu verkar vara på väg upp ganska sent och Norge som nu ligger på ganska höga siffror, inte jämfört med Sverige, men på en ganska konstant nivå över tiden. Så det finns länder som har en annan utveckling, säger Anders Tegnell.

Så vad tänker du kring vad som ska hända i Europa under vintern? Många stänger delar av sina samhällen.

– Jag tror att det blir en tuff vinter i Europa. Det kommer nog att finnas en risk för att det drar igång igen efter jul och nyår. Jag tror inte att man kan hålla sina samhällen stängda så länge den här gången. Man måste nog öppna igen för att inte få väldigt många negativa effekter och då kan det vara svårt att hålla tillbaka smittan.

Enligt Tegnell kommer det att ta mellan tre och fyra månader, även med de mest optimistiska vaccinförhoppningarna, innan vaccinet gör någon skillnad.

I Tyskland stiger antalet avlidna tydligt sett över perioden från början av november till i dag, onsdag, när 622 nya dödsfall registrerades. Antalet döda har ökat över en längre tid samtidigt som antalet nya smittade legat relativt stabilt sedan början av oktober.

– Vi hade nog inte trott att det skulle bli så här i Tyskland. De klarade sig väldigt bra under våren, men har haft en väldigt omfattande spridning nu under hösten och börjar också få allt högre antal döda. Och det visar väl hur svår den här sjukdomen är att hantera. Det finns inga lösningar man kan lita på i längden. Många länder kommer att få det väldigt jobbigt med den här sjukdomen även fortsättningsvis, säger Anders Tegnell.

Just nu är det Nord- och Sydamerika som är värst drabbade. Enligt WHO-statistiken ökade antalet döda med 18 procent och antalet nya smittade med 12 procent under veckan fram till och med den 6 december. Nord- och Sydamerika står för omkring hälften av alla nya smittade och avlidna i världen. Här är det främst USA och Brasilien som står för ökningen.

USA redovisade på tisdagen rekordmånga avlidna under de senaste 24 timmarna med 2.960 dödsfall och har under den senaste veckan legat nära 3.000 avlidna per dag vid flera tillfällen. Detta ska jämföras med den tidigare värsta perioden under april i år då antalet döda ofta låg mellan 2.500 och 2.600 per dygn.

Också antalet nya bekräftade fall av smittade är mycket stort i USA, med fler än 215.000 nya fall bara under tisdagen och USA står nu för 68 procent av alla nya fall i Nord- och Sydamerika, enligt WHO. 36 delstater visade på onsdagen fler covid-19-fall än veckan före. Bara tre delstater visar just nu en nedåtgående trend.

– Jag hade precis ett möte med amerikanska kollegor och där börjar situationen bli desperat. De är ordentligt oroliga eftersom de på många håll börjar närma sig maxkapacitet i sin sjukvård. Man hade nog trott att det skulle lugna sig men nu är det på väg uppåt ordentligt, säger Anders Tegnell.

Men det finns delar av världen där smittan inte stiger. Västra Stillahavsregionen ser en minskning i antalet nya fall men en liten ökning när det gäller antalet avlidna. Malaysia visar till exempel en 14-procentig minskning av antalet fall medan Kina visade en ökning med 22 procent jämfört med veckan före, men då från mycket låga nivåer. Även Sydostasien ser en kraftig minskning i antalet nya fall men en liten ökning i antalet avlidna.

– Det är ett mysterium vi behöver fundera på. Hur har Sydostasien lyckats klara sig så bra under den här perioden? Det finns visserligen en del länder vars statistik man kan vara lite misstänksam mot, men se på Thailand till exempel som har klarat sig så bra. Japan har också klarat sig förhållandevis bra, även de har legat på en ganska hög nivå när det gäller smittspridning men trots det har antalet aldrig sprungit iväg. Med rätt måttliga medel har Japan lyckats hålla smittan under kontroll, säger Anders Tegnell.

Också östra Medelhavsregionen ser en minskning i antalet fall och en kraftig minskning när det gäller antalet dödsfall. WHO påpekar att antalet fall stiger i Egypten där landets myndigheter nu inskränker arbetstiden för butiksanställda och minskar antalet offentliganställda som får vara på plats på sin arbetsplats.

Afrika fortsätter att klara sig relativt bra, men såg under perioden en ökning av antalet fall med nio procent. Antalet avlidna är fortfarande få sett till övriga världen. Nigeria sticker ut med en ökning av antalet fall med 46 procent under veckan fram till och med den 6 december.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!