Tema föräldraledighet

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om hur föräldraledighet bör hanteras i praktiken hos arbetsgivaren. Vi kommer i kursen att utgå från grunden att en ledighetsansökan inkommer till arbetsgivaren. Inriktning för kursen är att lyfta knepigare frågeställningar inom området gällande förläggning, semester, sjukdom, vissa ersättningar samt återgång i arbete. Beräkning av ledighetsrätt eller ersättning ingår däremot inte.

För att tillgodogöra sig seminariet på bästa sätt rekommenderar vi att deltagarna har förkunskaper om föräldraledighetslagen och AB § 29, eller studerar detta på egen hand innan seminariet.

Föreläsare

Föreläsare är förhandlare på förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner. Ansvariga för kursens innehåll och upplägg är Donovan Häll och Carina Rajala.

Information

Kursen är mellan kl 13.00-16.30 inklusive pauser.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Vi ber er särskilt notera att varje anmälan endast avser en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens innan kursdagen.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!