Trafikhinder, Älgar som befinner sig på E4, Utansjö., Utansjö, Härnösand, 10 jan 2021

Polisen får samtal om två älgar som befinner sig på fel sida av viltstängslet i södergående körfält på E4 i höjd med avfarten mot Lunde, Utansjö.

Polis har kontaktat Trafikverket.

Var uppmärksam om du passerar på sträckan.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/januari/10/10-januari-1110-trafikhinder-harnosand/

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!