Tvisten mellan Esbjörn och Busch börjar likna ett maktspel!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9OoRKr/forvirring-om-vem-som-ar-esbjorns-ombud-det-ar-bisarrt

När Esbjörns advokat lämnar uppdraget och utser en ny icke villig advokat som ska verka för Esbjörns rättigheter, då ser jag ett tydligt maktspel där Ebba Busch till varje pris vill vinna en lott, hon inte kan vinna utan påtryckning.

Att en advokat lämnar sin klient kan handla om prestige där hen tror sig förlora framtida kunder genom åtagande och förföljande av målet. Det kan även innebära att hen har hotats. När den nya advokaten vägrar, då ser jag ett maktspel bakom det demokratiska galleriet, där folket saknar faktisktiska rättigheter.

Jag har upplevt detta tidigare (för klienters skull), där välrennomerade advokater försöker tysta offer för orättvisa. Dessa har gått så långt att de förklarat det juridiska landskapet för mig (jag som läst internationella lagar i 20 år), som ett förlegat system jag inte borde rota i! Det är klart tydliga hot och jag undrar om detta är vad advokaterna har råkat ut för?

Jag skulle ha röstat på Ebba vid nästa val, då hon lyckats övertala även mig (hör och häpna), men utspelet i Esbjörnsaffären är långt från rumsrent och en partiledare utan moral ä det sista jag vill välja in.

Jag har frågat andra som funderat kring KD, hur deras framtida val ser ut. Det är samma där. Att välja in en politiker som bokstavligt äter upp sina väljare vid behov är allt annat än önskvärt. Eftersom jag inte är advokat kan jag inte företräda Esbjörn, men om jag hade haft möjligheten, då hade Ebba förlorat mer än huset!

Några saker jag hade fokuserat på

  • Ebba verkar mer intresserad av prestige och egoism än sina barn (stackars barn som får en så ostadig uppväxt för att mamma krigar mot en äldre man med trolig demens). För barnens skull borde Ebba fokusera på ett stadigvarande boende och släppa stoltheten. (Första regeln inom Sociallagen, ge barnen en trygg uppväxt och verka för att föräldrarna släpper jobbiga tankar)
  • Esbjörn har åldershandikapp som gör honom för svag att se till sitt eget bästa och ett utnyttjande från omgivningen, oavsett vart utnyttjandet kommer från, borde historiken ha lett till en godman eller eventuellt förvaltare och vi undrar därför varför kommunen inte har tillvaratagit Esbjörns intressen för sig själv och efterlevande på ett bättre sätt
  • Vi vet inte i detta läge varför Esbjörn inte har fått en godman och vill ha tid på oss för en dialog med kommun och släktingar
  • Vi vet inte varför Esbjörn lade ut hemmet till försäljning och vi vet inte vilka krafter som låg bakom, därför kan vi inte gilla försäljningen.
  • Eftersom fastighet och tillhörande markareal skulle ha gått till efterlevande och deras rätt att förverka, sälja eller dela upp, även skattemyndighet och kronofogde kravrätt, ser försäljningen ut som ett desperat försök att undgå vite, skulder eller även omlokalisering av resurser till tredje part. I och med detta finner vi att en försäljning av fastigheten har gjorts under någon form yttre påverkan och denna påverkan fortsätter medan vi talar
  • Ebba saknar besittningsrätt trots insats och saknar genom vårt tidigare anförande rätt att varken slåss för egendomen i rätten eller återbetalande av tidigare inlagda medel
  • Ebbas yrkan bör avslås och en grundligare utredning kring fastigheten och dess värde gällande andra intressenter inledas

/Christine

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!