Upprustning av Fyrklövern satt på paus ► kanske bygger kommunen nytt istället

En totalupprustnig av det kommunala vård- och omsorgsboendet Fyrklövern har stått på agendan en längre tid. För snart två år sedan klubbade en enig kommunstyrelse att upprustningen skulle ske och att teckna ett kontrakt på 20 år med Hällefors Bostads AB. I uppgörelsen var man överens med bostadsbolaget att de genomför upprustningen men utan att någon hyreshöjning sker.

Upprustnngen av vård- och omsorgsboendet Fyrklövern i Hällefors har pausats meddelar Johan Stolpen (V), ordförande i kommunens välfärdsutskott.

Nu visar det sig att planen inte går att genomföra som tänkt. Renoveringsplanerna har därför pausats.

– Det har uppdagats att badrummen är för små sett till dagens normer. Frågan är hur vi hanterar det, säger Johan Stolpen (V), ordförande i kommunens välfärdsutskott.

Att skapa större badrum skulle innebära färre platser på Fyrklövern och det är inte acceptabelt, framhåller Johan Stolpen. Det finns en plan för kommunens vård- och omsorgsboende där antalet platser ska vara 95 fördelat på Gillersgården och Fyrklövern. Gillersgården byggs ut och om just nu med målet att vara klart under 2021.

Badrummen på vårdboendet Fyrklövern är enligt dagens standardmått för små.

– Då lägger vi oss på en nivå som ska klara framtiden. Minskar vi platserna på Fyrkövern faller ju den planen. Kommunen ska ha två boenden och de får inte skilja sig åt i standard. En upprustning måste innebära förbättringar för såväl boende som personal, säger Johan Stolpen.

Antalet vård- och omsorgsplatser utökas och ska på så sätt minska belastningen på hemtjänsten som enligt Johan Stoplen i dag är för hög. Därför har beslut fattats att ta omtag när det gäller Fyrklövern. En ny utredning ska genomföras där man ska ta fram olika alternativ.

Johan Stolpen (V).

– Vi tittar på vad som blir bäst, vilket kan vara att avveckla Fyrklövern och att bygga helt nytt. Antingen att kommunen bygger, eller någon annan. Vi undersöker även om det finns något annat alternativ för att kunna rusta upp Fyrklövern i befintliga lokaler.

Något slutdatum för när utredningen ska vara klar och presenteras för välfärdsutskottet har inte satts.

– Utredningen ska vara ordentligt genomförd och sker under 2021. En lägesrapport ska ges till utskottet i maj, säger Johan Stolpen.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!