Utbredd smitta på förskola: ”Svårt hålla avstånd då vi byter blöjor”

Pysslingens förskola i Pålsjö skog har drabbats hårt av smittan. Sju av elva i personalen insjuknade i covid-19 tidigare i januari. Ansvarig beskriver en utmanande vardag.

Pysslingens förskola har vidtagit extra åtgärder efter den utbredda smittan.Bild: NTB

Det var en bit in i januari som smittan slog mot en av privata Pysslingens förskolor i Helsingborg, närmare bestämt den i Pålsjö skog. Från helgen 9-10 januari och några dagar framåt insjuknade sju av elva i personalen i konstaterad covid-19.

Maria Westerlund, regional skolchef på Pysslingen, säger att man misstänker att smittspridning skedde på förskolan fredagen den 8 januari. Utan att säkert veta tror man också att ett avstånd på minst två meter då inte hållits mellan personalen.

Det inträffade har därför anmälts som tillbud till Arbetsmiljöverket.

– Det är oerhört tråkigt. Vi vill inte att någon ska drabbas och insjukna i corona. Vi måste fortsätta arbeta med dessa frågor och göra det vi kan för att undvika att fler blir drabbade, säger hon.

Enligt Maria Westerlund följer förskolan rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Bland annat vistas man utomhus så mycket det går, tvättar händerna ofta eller använder handsprit. Lämning och hämtning av barn sker utomhus.

Skyddsutrustning finns tillhands. Denna används till exempel när ett barn insjuknar och i avvaktan på att vårdnadshavare hämtar barnet, berättar skolchefen.

Men i en vardag med barn i rörelse är det inte lätt att göra allt rätt, konstaterar hon.

– Den här specifika förskolan är till ytan liten, så det är en utmaning att hålla avstånd till varandra när verksamheten bedrivs inomhus. Det är till exempel svårt då vi behöver trösta ett barn eller byta blöjor.

Det stora antalet insjuknade har påverkat verksamheten. Under några dagar kunde förskolan bara ta emot barn vars vårdnadshavare har yrken som räknas som samhällsviktiga. Delar av den smittade personalen är nu frisk och tillbaka i tjänst.

Har smittan föranlett nya rutiner?

– Förutom markeringar på golvet har vi börjat vädra flera gånger om dagen. Mjukisdjur och tyger tas enbart fram vid enstaka tillfällen och tvättas efteråt, svarar Maria Westerlund.

Hon tillägger att löpande information går ut till vårdnadshavarna.

– Responsen har varit stöttande och förstående.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!