Utvärdering och utveckling digitalisering i socialtjänsten

Vad är LIKA Socialtjänst?

LIKA Socialtjänsten syftar till att ge er i kommunen en nulägesbild av hur långt ni kommit i er digitalisering inom socialtjänsten och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i utvecklingen. Resultatet efter en genomförd utvärdering är en handlingsplan. Verktyget är ett stöd för att beslutsfattare och verksamhetsansvariga ska kunna fokusera på rätt saker och prioritera insatser och aktiviteter.

Upplägg

För att få till en lyckad process för användning och genomförandet av LIKA bjuder nu SKR in till en workshop via Teams under två tillfällen där vi går igenom praktiskt hur ni kan använda verktyget LIKA Socialtjänsten.

Ambitionen är att du som deltagare efter dessa tillfällen ska ha bättre kunskap om och förståelse för hur LIKA kan användas som ett stöd i utvecklingen av digitaliseringsarbetet på hemmaplan.

Tillfälle 1: 17 mars kl. 13:00-16:00

Fokus på förberedelsearbete, planering och genomförande.

Tillfälle 2: 28 april kl. 13:00-16:00

Här går vi igenom vad som krävs vid analys, prioritering och uppföljning.

Ange ditt behov av stöd vid anmälan

För att utbildningen ska bli så relevant som möjligt, kommer vi att anpassa innehållet till deltagarna. Skriv därför gärna i anmälningslänken vad ni har för behov av stöd.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!