Den ansvarige för forskaralaget som tagit fram vaccinet säger till nyhetsbolaget ABC att beskedet om hiv-resultaten var tungt.