Vaccinerna når inte alla äldre – pensionär 86 år med olika personal nästan varje dag får vänta till februari!

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PR5jxe/i-finland-far-de-aldre-vanta-pa-vaccinering

Onekligen miss i planeringen! En äldre kvinna berättar för mig att vårdsamordnare kontaktade henne per telefon och frågade om hon ville ha vaccin. Efter detta bokades tiden för sprutan till mitten på februari!

Jag anser att 80 + multisjuka och svaga pg a andra orsaker skulle säkras eftersom det är vad Folkhälsomyndigheten har utlovat och vad Regeringen föreslagit.

Det ter mig ytterst märkligt att de svagaste då får vänta till mitten på Februari då.

Ska vi behöva räkna vaccineringen som ytterligare något Sverige misslyckats koordinera ihop?

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!