Varför kan jag så mycket om lagen? En läsarfråga!

Mitt spontana svar är ”för att det klack till”!

Det säger ju inget för någon som öppnar Svea Rikes tjocka lagbok och bläddrar bland toalettpapperstunna sidor med blank yta. Har du någonsin tänkt på pappersmaterialet?

Så för att förklara och minimera min egen kunskap till en reell nivå, kan jag inte lagboken utantill. Jag fungerar snarare som en erfaren bilist i trafiken. Jag vet vad som gäller och hur det fungerar övergripligt! Jag förstår tanken bakom lagen.

Tanken bakom lagen är simpel och baserad på ”moralisk rättvisa”. Det handlar om att rättvisa skapas genom en avvägning mellan ett antal faktorer.

Dessa faktorer bygger hela sceneriet av en händelse! -I många avseenden är även Sharilagen lika. Ett exempel där vi är lika är vid ”stöld för överlevnad”. -Om en människa stjäl ett äpple för att stilla hunger, då har samhället svikit och personen bör få hjälp istället för straff!

Nu handlar detta icke om Sharia men den moraliska uppbyggnaden av den lag som vi känner till.

Många högvördade avokater jag har pratat med kommer med påstendet att ”den moraliska aspekten i lagen” är förlegad och att rättvisa hämtas genom en legal korruption inom domstolen”.

https://www.expressen.se/nyheter/advokat-kriminella-kraver-otillatna-tjanster-och-pengar/

Detta är naturligtvis fel, lagen har inte förrändrats men den har fallit offer för påtryckningar och korruption. För att behålla status och jobbet som jurist, advokat, åklagare och domare, har dessa i många händelser tvingats till medgörlighet och anpassning för preskiberade fall.

”Regelstaten” utnyttjas med fördel av korrupta. Alla har självklart inte mål att agera korrupt men, rutin och tradition under de senaste decennierna, underlåter våra ombud att agera uppfinningsrikt och med klientens bästa i fokus.

Det ”bästa i fokus” har förminskats till minimalt straff genom följdsamt agerande i domstol. Man vinner inte klientens rätt men man avtalar om minimal påföljd.

Oacceptabelt!

Den moraliska rättvisan ska ur medborgarens synvinkel placera straff, där straffpåföljd av brott är en del av samhällskontraktet och friande där individen är oskyldig.

Min bakgrund till att förstå lagen baserar sig alltså i en insikt där min avyttrade litteratur inom lagar har lett till ”vad som är rätt och vad som är fel”. En moraliskt kalibrerad kompass, där även studier i det mänskliga psyket och övergripande historia om människan, har utgjort en hierarkisk bild över samhället.

Jag fungerar alltså inte från en plattform som utsatt, ansvarig, ägare, offer eller orsak. Min studie kommer som åskådare till något jag liknar vid en teater. Mer om detta vid ett annat tillfälle.

Det viktigaste jag har att säga om min kunskap vad det gäller just lagar är att den är absolut bristfällig. Men jag förstår kontentan av lagen och i samhällsuppbyggnad är just kontentan viktigast!

”…I am only watching the game”

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!