Vi kan vända lågkonjukturen om “vi” gör tvärtemot vad Regeringen föreslår!

https://www.dn.se/ekonomi/ingves-penningpolitiken-racker-inte-till-allt/

Med brist på arbetsplatser, en oväntad virus-kris och lågkonjuktur, förefaller räddningen långt borta. Jag skulle vilja se helikopterpengar till folket men, av egen erfarenhet så vet jag att bidrag i punktinsatser inte hjälper långt. När pengarna är slut har framtiden för den enskilda personen eller företaget ej förändrats och stöden blir kryckor som snabbt nöts ut. Ingen förändrar sina vanor, allra minst företagen som är vana att spendera mer än vad de får in.

Idag arbetar flest människor inom statligt försörjda tjänster och inga nya pengar kommer in. Lånen stiger i hushållen och Regeringen avtalar nya nödpaket genom EU på löpande band. Vi är snart utkvittade från suveränt styre och blir till en haltande stat likt Grekland som avsäger sig rätten till eget bestämmande.

Men jag tänker att det kan gå att vända på lågkonjukturen ganska enkelt, tror jag!

Som arbetare inom effektivitet och med oerhört många år bakom inom detta söker jag ständigt funktionen “koka sopa på en spik”. Hur detta ska gå till är att göra tvärtom mot vad vi har gjort främst det senaste året.

Pg a lågkonjuktur och virus stannar företag och organisationer av. Det blir så kallat “stillestånd” och stillestånd orsakar massor av negativa effekter. Främst för ekonomin.

Vi vill hindra folk från att handla för att inte smittas av virus och sprida virus. Vi vill stänga ner krogen och begränsa åtkomsten till butiker, samtidigt har butikerna och företagen endast öppet vissa tider, vilket är en av orsakerna till att arbetslösheten ökar och BNP sjunker.

Så mitt förslag är att dygnet delas in i 4 perioder. Varje individ kan jobba en av perioderna och under den här tiden har hen även tillgång till affärer och sjukvård. Det är inte konstigt att nattpersonal tvingas handla och uträtta ärenden med alla andra just de timmarna på dygnet då butikerna, sjukvården, kontoren, myndigheterna och kommunala färdmedel är aktiva.

Skulle vi ha arbetstider dygnet runt kan vi anställa runt 350 000 ny personal, produktionen skulle öka X 3, färre skulle trängas i butiker, på tunnelbana, på sjukhus (fler operationer skulle kunna genomföras), hälsan torde bli bättre, fattigdomen minska och ekonomin blomstra.

Det är min tanke i alla fall, en tanke som inte är så himla tokig och troligtvis skulle glädja även megaföretagen i konkurrenssyfte mot andra länder!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!