Webbinarium: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

Programgruppen för Nära Vård på SKR kommer under våren att arrangera webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt vid psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan.

Det första webbinariet fokuserar på förslagen i den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) vid lättare psykisk ohälsa.

Webbinariet kommer att genomföras via Zoom och har ett begränsat antal på 300 personer.

Program

Nära Vård och psykisk hälsa

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR.

Rätt stöd till psykisk hälsa

Anna Nergårdh, regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård.

Vilket stöd behövs för att omsätta utredningens förslag?

Dialog i grupper

Mellan kl 16.00 – 16.30 erbjuds möjlighet att delta i after Zoom.

Deltagare

  • Anna Nergårdh, regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
  • Lisbeth Löpare Johansson, SKR
  • Susanne Steen, SKR
  • Martin Rödholm, SKR

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!