Webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst och för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten.

Under 2021 kommer SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen, inom ramen för Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, att arrangera en seminarieserie i digital form för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Program

8.30-10.00

Introduktion till individbaserad systematisk uppföljning

En introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär och hur den kan utveckla en verksamhet. En kort presentation av juridiska förutsättningar ges och Socialstyrelsen visar sitt datorbaserade verktyg, SUreg, som kan användas för att hantera och sammanställa information.

10:00-10:15

Paus

10:15-11:45

Exempel från verksamheter som arbetar med systematisk uppföljning

Verksamheter delar med sig av hur de arbetar med individbaserad systematisk uppföljning. Hur lades arbetet upp? Vilken ny kunskap gav uppföljningen och hur har verksamheten förändrats?

Exempel från olika verksamheter presenteras med fokus på konkreta och användbara tips. Mycket utrymme kommer att ges till att ställa frågor och diskutera hur man kommer i gång om en verksamhet vill börja med att följa upp sina brukare/klienter.

11:45

Avslutning och slut för dagen

 

Medverkande

Mia Ledwith, SKR

Malin Michael, SKR

Manólis Nymark, SKR

Jenny Nybom, Socialstyrelsen

Anna Jacobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!