Webbsändning: Aktuellt inom kultur och fritid – corona, 28 februari 2021

Kultur- och fritidsverksamhet under pandemin, 8 februari 2021

Om innehållet

Pandemin innebär fortsatt stora utmaningar för kommunal och regional kultur och fritid. Kan vi ha öppet eller måste vi stänga och vilka kan konsekvenserna vara när vi finner nya verksamhetsformer via till exempel digitalisering?

Tillsammans med vår förbundsjurist Johan Larsson försöker vi reda ut frågor som SKR fått och som ställs i chatten under sändningen.

Covid-19-lagen

Kultur- och fritid påverkas såväl av den nya covid19-lagen som förändringar i förordningar samt beslut hos det regionala smittskyddet. Vilka juridiska ramverk finns att förhålla sig till? Var hittar man information?

Med utgångspunkt i regionala och kommunala exempel på utmaningar och arbete under pandemin formulerar vi frågor och ger svar.

Nya vanor

Pandemin innebär också stora förändringar rörande våra idrotts-, fritids- och kulturvanor. Hur ser förändringarna ut och vilka positiva och negativa aspekter på detta har vi att handskas med?

Medverkande

  • Staffan Isling, vd, SKR
  • Michaela Stenman, chef Lokal och regional utveckling, SKR
  • Helena Öberg, statssekreterare hos kultur- och idrottsminister Amanda Lind
  • Mia Wallenskog, förvaltningschef, Falköpings kommun, ordförande Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
  • Linda Ahlford, expert kultur, SKR
  • Louise Andersson, expert kultur, SKR
  • Johan Larsson, förbundsjurist, SKR
  • Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, SKR

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!