Workshop: Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!

Syfte och upplägg

Syftet med denna workshop är att inspirera och ge verktyg för att påbörja arbetet med analys och verksamhetsutveckling tillsammans med brukarna. Ni kommer också att få kunskap om hur skillnader mellan könen inte bara kan konstateras, utan hur ni med resultatet från till exempel brukarundersökningen, kan arbeta för en mer jämställd socialtjänst.

Under dagen kommer vi att varva teori med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Ni får prova olika verktyg och arbetssätt för att arbeta med resultaten. Dagen är planerad för att fler personer från samma organisation ska delta och samarbeta med utgångspunkt i de egna resultaten från brukarundersökningen. Vi tänker att ni minst bör vara tre personer från samma grupp/organisation.

Program

10.00-12.00

 • Introduktion och bakgrund
 • Brukarinflytande och delaktighet
 • Jämställdhetsanalys
 • Exempel från verksamhet

12.00-13.00

Lunch

13.00-16.00

 • Användardriven innovation/tjänstedesign
 • Praktiska övningar
 • Sammanfattning och avslutning

Medverkande

 • Anna Thomsson, socialtjänstsektionen SKR
 • Birgitta Andersson, sektionen för hälsa och jämställdhet SKR
 • Malin Michel, sektionen för stöd till kunskapsstyrning SKR
 • Johanna Maxson, sektionen för stöd till kunskapsstyrning SKR
 • Representanter från verksamhet som arbetat med förändringsarbete med utgångspunkt från brukarna

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!